Hoppa till sidans innehåll

Dokument och information inför årsmötet

10 FEB 2016 21:39
Det är en vecka kvar tills det är Årsmöte.

Här hittar ni information samt länkar till de aktuella dokumenten.
  • Skapad: 10 FEB 2016 21:39

Årsmötet kommer som tidigare annonserats hållas onsdag 17/2 kl 19.00 på Ängdala Skola. Mötet kommer inledas med en inspirationsföreläsning av representant från Idrottsförbundet.

Längst ner hittar ni Årsmötets agenda.

 

Inkomna motioner från medlemmar: Inga motioner har kommit in

 

Klicka på länkarna för att ladda ner dokumenten:

Valberedningens förslag vid Årsmöte 2016

 

Verksamhetsberättelse LRK 2015

 

Balansrapport 2015

 

LRK årsredovisning 2015

 

LRK Resultatrapport 2015

 

Revisionsberättelse LRK 2015

 

 

 

Ärenden:

Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande för mötet

3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet

4. Fastställande av röstlängd

5. Val av protokolljusterare och rösträknare

6. Fastställande av dagordning

7. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst

8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna

9. Revisorernas berättelse

10. Fastställande av balans- och resultaträkningar

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

12. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i 17 § andra

stycket angivna antalet

13. Val av ordförande för föreningen

14. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter

15. Anmälan av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av

ungdomssektionen

16. Fastställande av eventuella sektioner förutom ungdomssektion (se §22)

17. Val av två revisorer och en revisorssuppleant

18. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen

19. Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen

20. Val av ombud till SvRFs och distriktets allmänna möten och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud.

21. Fastställande av årsavgift för nästkommande år.

22. Övriga ärenden som enligt 13 § kan upptas till beslut på årsmöte.

23. Sammanträdets avslutande.

 

 

 

 

 

Sveland

 

Tama hästar har vilda instinkter 
och att lära mer om hur hästar funkar
är ett säkert tips.

Det är också huvudbudskapet

i en ny folder som vänder sig till 
alla som är nya på ridskolan.

Det kan vara elever, men också föräldrar, som behöver en första guide in i hästvärlden.

Läs mer genom att

klicka på bilden!

Postadress:
Lillhagens RK - Ridsport
Halörsvägen 47-0
23691 Höllviken

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: ridklubben@lillhagen...

Se all info