Gå till innehåll
Lillhagens ridklubb
Lillhagens ridklubb
2023

Nya avgifter för 2023

Nu är det dags att betala medlems- och ridhuskortsavgift för 2023

Avgifterna betalas till bg 5310–2414

Medlemsavgift
Enskilt medlemskap: 350 kr
Familjemedlemskap: 700 kr
Om flera i familjen vill vara medlemmar går det att lösa familjemedlemskap enligt
följande förutsättningar:
- Alla måste vara skrivna på samma adress
- I familjen får det ingå högst två seniorer. Junior är man hela det året man fyller 18 år.
OBS!! – Ange namn, telefon, personnummer och mailadress i meddelanderutan. Fyll i dina
uppgifter till Idrott Online i medlemsansökan på hemsidan.
Avgifterna ska vara betalda innan du besöker anläggningen.

Anläggningsavgift
• Anläggningskort kan bara köpas av medlemmar
• Anläggningskort kan köpas för hel- eller halvår (kalenderår)
• Helår kostar 6000 kr (jan-dec), betalas senast 1 januari
• Halvår kostar 3000 kr (jan-juni alt juli-dec), betalas senast 1 juli
• Anläggningskort kan köpas till rabatterat pris vid funktionärsdeltagande föregående år motsvarande 50 timmar (helårskort) respektive 30 timmar (halvårskort).
• Rabatterat helår kostar 2000 kr (funktionärsdeltagande 50 timmar)
• Rabatterat halvår kostar 1000 kr (funktionärsdeltagande 30 timmar)
• Man får tillgodoräkna sig de funktionärstillfällen som man valt eller fått tilldelat sig via funktionärs-schemat. Jobbar man andra dagar, frivilligt, är det en välkommen ideell insats.
• Intjänandeåret är föregående kalenderår, d v s från 1 januari till 31 december föregående år.
• Avstämning gentemot funktionärstimmar vid rabatterad anläggningsavgift görs i december innevarande år.

Träningskort

 • Kan köpas av de som endast tränar på en gång per vecka och för en av föreningen godkänd tränare.
 • För att köpa Träningskort måste man vara medlem i Lillhagens RK.
 • Kan köpas för hel- eller halvår (kalenderår).
 • Helår kostar 2200 kr (januari-december)
 • Halvår kostar 1400 kr (januari-juni alt juli-december)


Dagridhuskort

 • Dagridhuskort ska betalas innan ridning sker, antingen
  - via bankgiro 5310–2414, ange Ridhus, namn och datum eller
  - via swish 123 351 35 95, ange Ridhus, namn och datum
 • Dagridhuskort, medlem i föreningen kostar 110 kr per tillfälle
 • Dagridhuskort, medlem i annan förening kostar 180 kr per tillfälle

Sponsorer

Besöks- och postadress

Östra Halörsvägen 47-0, 236 91 Höllviken

E-mailadresser

Ridklubben: ridklubben@lillhagen.nu

Styrelsen: styrelsen@lillhagen.nu

Ridskolan: lillhagen@ridcenter.se

Telefonnummer

Ridklubben: 0706-51 58 76 Petra Hultemark

Sekreteriat: 0702 - 36 50 45 (Bemannad vid tävling)

Ridskolan: 0705-29 21 33, 0721-73 54 50/51