Gå till innehåll
Lillhagens ridklubb
Lillhagens ridklubb

Medlemskap och avgifter

Medlems- och Anläggningsavgifter 2023

För att bli medlem i Lillhagens ridklubb, behöver du uppge dina personuppgifter. Maila ditt namn, fullständiga personnummer (12 siffror), mailadress och telefonnummer (för minderåriga även förälders mailadress och telefonnummer) till: medlem@lillhagen.nu

Medlemsavgift (betalas till BG 5310-2414):
Enskilt medlemskap: 400 kr
Familjemedlemskap: 800 kr

Om flera i familjen vill vara medlemmar går det att lösa familjemedlemskap enligt
följande förutsättningar:
Alla måste vara skrivna på samma adress
I familjen får det ingå högst två seniorer. Junior är man hela det året man fyller 18 år.
OBS!! – Ange namn, telefon, personnummer och mailadress i meddelanderutan.

Avgifterna ska vara betalda innan du besöker anläggningen.

Anläggningsavgift (betalas till BG 5310-2414):
Regler:
• Anläggningskort kan bara köpas av medlemmar
• Anläggningskort kan köpas för hel- eller halvår (kalenderår)
• Helår kostar 6000 kr (jan-dec), betalas senast 1 januari
• Halvår kostar 3000 kr (jan-juni alt juli-dec), betalas senast 1 juli
• Anläggningskort kan köpas till rabatterat pris vid funktionärsdeltagande föregående år motsvarande 50 timmar (helårskort) respektive 30 timmar (halvårskort).
• Rabatterat helår kostar 2000 kr (funktionärsdeltagande 50 timmar)
• Rabatterat halvår kostar 1000 kr (funktionärsdeltagande 30 timmar)
• Man får tillgodoräkna sig de funktionärstillfällen som man valt eller fått tilldelat sig via funktionärsschemat. Jobbar man andra dagar, frivilligt, är det en välkommen ideell insats.
• Intjänandeåret är föregående kalenderår, d v s från 1 januari till 31 december föregående år.
• Avstämning gentemot funktionärstimmar vid rabatterad anläggningsavgift görs i december innevarande år.
• Dagridhuskort ska betalas innan ridning sker, antingen
- via bankgiro 5310–2414, ange Ridhus, namn och datum eller
- via swish 123 351 35 95, ange Ridhus, namn och datum
• Dagridhuskort, medlem i föreningen kostar 110 kr per tillfälle
• Dagridhuskort, medlem i annan förening kostar 180 kr per tillfälle

LEKTIONSAVGIFTER TILL RIDSKOLAN (BG 744-1165)

Ridskoleelever erhåller faktura för lektioner direkt från Lillhagens Ridskola (lillhagen@ridcenter.se). Ridskoleelever måste även betala medlemsavgift enligt ovan.
Ange fakturanummer, namn och vilken träningsgrupp det avser (t ex Mån 18.20) på inbetalningen.

Solnedgång

Publicerad: 2022-12-27

Senast uppdaterad: 2024-01-02

Författare: Maria Linden

Besöks- och postadress

Östra Halörsvägen 47-0, 236 91 Höllviken

E-mailadresser

Ridklubben: ridklubben@lillhagen.nu

Styrelsen: styrelsen@lillhagen.nu

Ridskolan: lillhagen@ridcenter.se

Telefonnummer

Ridklubben: 0706-51 58 76 Petra Hultemark

Sekreteriat: 0702 - 36 50 45 (Bemannad vid tävling)

Ridskolan: 0705-29 21 33, 0721-73 54 50/51